Kart over Gydafeltet i Ekofiskområdet, kartet grenser i øst til Danmark i vest til UK.

Klikk her for kart over hele Nordsjøen: